Motorolie Champion OEM Specific 0W30 MS-BHDI C2 5L 8222160

68.64

SKU: 5413048222160 Category:

Beschrijving

Motorolie Champion OEM Specific MS-BHDI 0W30 C2 5L
Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde. zeer hoogwaardige basisoliën. speciaal ontwikkeld voor de PSA EURO VI Blue HDi DW10F-motoren met uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor. Deze specificatie vereist een hoge stabiliteit om lange olieverversingsintervallen te kunnen waarborgen. Ook houdt zij rekening met het gebruik van biobrandstoffen. Ten opzichte van een 5W40-referentieolie is er een brandstofbesparing van 4.2%.
– De lage viscositeit en uitzonderlijke dunvloeibaarheid verlaagt deze olie de slijtage aanzienlijk en draagt deze bij tot brandstofbesparing en lagere CO2-emissies.
– Een geoptimaliseerd pakket met additieven vermindert roet en afzettingen en houdt de motor schoon.
Toepassingen:
Dit product is in eerste instantie ontwikkeld voor verplicht gebruik in de PSA EURO VI Blue HDi DW10F-motoren en met name die zijn uitgerust met e-HDI en gebruikmaken van stop-en-starttechnologie. Dit product kan worden gebruikt in andere OEM-personenwagens die deze viscositeitsklasse en ACEA C2-prestaties vereisen. en biedt dus een olietoepassing voor meerdere voertuigen. Optimale samenstelling voor moderne autos met verlengde onderhoudsintervallen.
Gevarenaanduidingen (CLP):
– H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
– H315 Veroorzaakt huidirritatie
– H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
– H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
– H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
– H350 Kan kanker veroorzaken
– H411 Giftig voor in het water levende organismen. met langdurige gevolgen
– H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben
Inhoud: 5 liter
Olie: Synthetische olie
Viscositeitsindeling volgens SAE: 0W-30
Bundeltype: Fles
ACEA specificaties: C2
Vrijgave van de fabrikant: PSA B71 2312
Specificatie: FIAT 9.55535-DS1
Specificatie: FIAT 9.55535-GS1
Specificatie: IVECO 18-1811 SC1 LV
o.a. geschikt voor MITSUBISHI ASX (GA_W_).