Motorolie Champion OEM Specific 5W30 C4 5L 8209215

64.10

SKU: 5413048209215 Category:

Beschrijving

Motorolie Champion OEM Specific 5W30 C4 5L
Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde. zeer hoogwaardige basisoliën. speciaal samengesteld om superieure bescherming te bieden voor de nabehandelingssystemen van Renault-motoren.
– Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem.
– Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.
– Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot.
Low SAPS-olie die voldoet aan de normen Euro 4 en 5. en die het DPF beschermt. Superieure antioxidanten zorgen voor een reductie van oxidatie en indikking van de olie. waardoor een lange levensduur en een betrouwbare werking van de olie wordt gegarandeerd. Dunvloeibare olie. die zorgt voor gemakkelijk starten. zelfs in de winter.
Toepassingen:
Benzine- en dieselmotoren van personenautos met of zonder turbo die zijn uitgerust met een DPF en een driewegkatalysator.
Gevarenaanduidingen (CLP):
– H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
– H315 Veroorzaakt huidirritatie
– H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
– H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
– H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
– H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
– H411 Giftig voor in het water levende organismen. met langdurige gevolgen
– H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben
Inhoud: 5 liter
Olie: Volledig synthetisch
Viscositeitsindeling volgens SAE: 5W-30
Bundeltype: Fles
Inhoud [liter]: 5
ACEA specificaties: C3
ACEA specificaties: C4
Vrijgave van de fabrikant: MB 226.51
Vrijgave van de fabrikant: MB 229.51
Vrijgave van de fabrikant: Renault RN 0720
Specificatie: Fiat 9.55535-S4
Specificatie: MB 229.31
Universeel toepasbaar